Полски мак, була, божа, божанка, божурика, див мак, герино око, кадънка, пламеница, капикоса, падикоса, пукалче, тутенка, пъпъруна – Papaver rhoeas L.

Сем. Макови – Papaveraceae Разпространение. Из равнините и предпланините на цяла България главно като плевел в нивите, но също по сухи тревисти места, по синори, край пътища и железопътни линии. Описание. Едногодишно окосмено с твърди четинести власинки тревисто растение с право, най-често 25 – 60 см високо стъбло. Листата са синьо или сивозелени, просто или двойно перести, приосновните с дълги Прочети повече

Горска ягода, звоници, пламеница, планици, плюскавица, планушка – Fragaria vesca L.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Из горите, горските поляни и храсталаци докъм 2000 м надм. височина в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение, с късо кафяво коренище и с високо 5 – 20 см право, окосмено, почти безлистно стъбло, завършващо с малоцветно щитовидно съцветие, а освен това с дълги дръжки и триделни, отгоре тъмнозелени, с редки прилегнали власинки, отдолу синкавозелени, Прочети повече