Шафран, качунка, минзухар – Crocus sativus L.

Сем. Перуникови – Iridaceae Разпространение. Отечеството на шафрана е Средиземноморието. У нас се отглежда главно в Розовата долина. Описание. Многогодишно тревисто растение с грудколуковица, покрита с мрежовидно или нишковидно разнищени тъмнокафяви люспи. Листата са 3 – 9, линейни, отдолу са с две бели линии и светъл среден участък, който се появява през време или след цъфтежа. Цветовете са бледовиолетови, изпъстрени Прочети повече

Перуника градинска, замбак, патета, пеперуга, тъжък, гогопурчо, синя перуника – Iris germanica L., бяла перуника – Iris florentina L.

Сем. Перуникови – Iridaceae Разпространение. Из цялата страна като градински украсни растения. Отечество Средиземноморието. Описание. Многогодишни тревисти растения, високи 30 – 100 см, с дебели, разклонени коренища. Приосновните листа са мечовидни, едри, с влагалище, наредени в два реда и разположени в една плоскост, а стъбловите са линейни. Цветовете на германската перуника са синьовиолетови, а на флорентинската – бели. Разположени са Прочети повече