Салеп, ливадар, перуника – Orchis maculata L., O. masculus L., O. morio L., O. latifolia L., O. militaris L., Platanthera bifolia Rich., Anacamptis pyramidalis Rich.

Сем. Слепови – Orchidaceae Разпространение. Из ливадите, горите и горските поляни в низините и долния планински пояс в цялата страна. Описание. Употребяваните в медицината няколко вида салеп са многогодишни тревисти растения. Листата им са елиптични, стесняващи се във влагалище. Те са зелени, последователни, целокрайни, с успоредна или дъговидна нерватура и обхващат стъблото. Цветовете са с 6 различни по форма околоцветни Прочети повече

Перуника градинска, замбак, патета, пеперуга, тъжък, гогопурчо, синя перуника – Iris germanica L., бяла перуника – Iris florentina L.

Сем. Перуникови – Iridaceae Разпространение. Из цялата страна като градински украсни растения. Отечество Средиземноморието. Описание. Многогодишни тревисти растения, високи 30 – 100 см, с дебели, разклонени коренища. Приосновните листа са мечовидни, едри, с влагалище, наредени в два реда и разположени в една плоскост, а стъбловите са линейни. Цветовете на германската перуника са синьовиолетови, а на флорентинската – бели. Разположени са Прочети повече