Сапунче лечебно, белонога, пенявец – Saponaria officinalis L.

Сем. Карамфилови – Caryophyllaceae Разпространение. Из влажните песъчливи и чакълести места край реките и потоците, в низинните и предпланинските райони на цялата страна докъм 1000 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение с голи или слабо окосмени, изправени или проповдигащи се стъбла, високи 30 – 90 см. Коренът е тънък, червеникав, хоризонтален. Листата са срещуположни, тясно елиптични или овално ланцетни Прочети повече