Пача трева обикновена, пачина, кокоша трева, гъскина трева, фасулявче, червенка – Polygonum aviculare L.

Сем. Лападови – Polygonaceae Разпространение. Плевел из посевите и окопните култури, край пътищата и оградите, из дворовете и утъпканите места, до 1200 м надм. височина в цяла България. Описание. Едногодишно тревисто растение с разклонени, членести, изправени, възходящи или полегнали стъбла, дълги 20 – 60 см и добре развит, разклонен, осев корен. Листата са приседнали или с къси дръжки, тясно яйцевидно Прочети повече