Перуника градинска, замбак, патета, пеперуга, тъжък, гогопурчо, синя перуника – Iris germanica L., бяла перуника – Iris florentina L.

Сем. Перуникови – Iridaceae Разпространение. Из цялата страна като градински украсни растения. Отечество Средиземноморието. Описание. Многогодишни тревисти растения, високи 30 – 100 см, с дебели, разклонени коренища. Приосновните листа са мечовидни, едри, с влагалище, наредени в два реда и разположени в една плоскост, а стъбловите са линейни. Цветовете на германската перуника са синьовиолетови, а на флорентинската – бели. Разположени са Прочети повече