Очанка лечебна, очемилка – Euphrasia officinalis L. (E. rostkoviana Hayhne)

Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae ; Orobanchaceae Разпространение. Из храсталаците ливадите и пасищата в цялата страна. Описание. Едногодишно тревисто растение с разклонено, червеникавокафяво, в горната част жлезисто окосмено стъбло, високо 5 – 25 см. Листата са срещуположни, назъбени, яйцевидни, седящи, с власинки. Цветовете са бели, с лилава горна устна и с лилави ивици и жълто петно на долната устна. Разположени са Прочети повече