Орех – Juglans regia L.

Сем. Орехови – Juglandaceae Разпространение. Из скалистите по-влажни и по-топли места в долния планински пояс като диворастящ, а като културно растение се отглежда в цялата страна. Описание. Силно разклонено дърво, високо до 25 м, с тъмносива кора. Листата са едри, с дълги дръжки, голи, текоперести, с едри, целокрайни, яйцевидно ланцетни листчета и с характерна миризма. Цветовете са еднополови. Женските са Прочети повече