Бял оман, чернокос, оман – Inula helenium L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. По влажни и сенчести места из крайречните храсталаци и гори предимно в Източна България. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 1,5 м, разклонено само във връхната част стъбло, покрито с къси власинки. Коренището е месесто, често многоглаво и с многобройни грудковидно задебелени корени, при пререз с радиално лъчест строеж. При основните листа Прочети повече