Огнивче обикновено, видовиня – Anagallis arvensis L.

Сем. Игликови – Primulaceae Разпространение. По сухите тревисти места край пътищата, из посевите, окопните култури, залежите, необработените ниви в цялата страна. Описание. Едногодишно тревисто растение с тънки, четириръбести, разклонени от основата, полегнали стъбла, дълги 5 – 40 (60) см. Листата са срещуположни, приседнали, яйцевидни, заострени, целокрайни. Цветовете са оранжевочервени или сини с дълги дръжки, излизащи от пазвите на листата, с Прочети повече