Лопен, царска свещ, овча опашка, мечо ухо, висок лопен, крилатостъблен лопен – Verbascum thapsiforme Schard.

Лечебен лопен – Verbascum phlomoides L. Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae Разпространение. Високият лопен се среща из храсталаците, редките гори, сечищата и пожарищата, а лечебният лопен – по сухите тревисти, песъчливи и каменисти места, край пътищата и из необработваните места. Описание. Двугодишни тревисти едролистни растения, бялоили жълтеникаво до жълтеникавосиво вълнесто наплъстени, с високи от 30 – 50 до 120 – 150 Прочети повече