Мащерка, бабина душица, воленика, матерка, овчарска мерудия, овчарски босилек – Thymus sp. div

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae У нас растат около 15 вида от рода мащерка, които ние включваме в една сборна група – Thymus sp. div. Разпространение. По тревисти, каменливи и скалисти места, край пътища, из ливади, гори и горски поляни в цялата страна. Описание. Многогодишни тревисти растения или полухрастчета с пълзящи или полегнали стъбла, дълги до 30 см, и Прочети повече