Овчарска торбичка – Capsella burs a-pastoris (L.) Medic.

Сем. Кръстоцветни – Cruciferae ; Brassicaceae Разпространение. Среща се край пътищата и сградите, из запустелите места, пасищата и ливадите, в цялата страна до 2000 м надм. височина. Описание. Едногодишно или двугодишно тревисто растение с просто или разклонено стъбло, високо 5 до 60 см и с тънък вретеновиден корен. Приосновните листа са продълговати, обратноланцетни, с дръжка, цели или врязани до пересто Прочети повече