Вратига, вратика, оборчлива билка – Tanacetum (Chrysanthemum) vulgare L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Из цялата страна край сипеите, пътищата, реките, из тревистите и по скалистите места до 1200 м надм. височина. Описание. Многогодишно слабо окосмено или голо тревисто растение с разклонено в горната част стъбло, високо до 1,5 м, и с хоризонтално, многоглаво коренище. Листата са с елиптични очертания, долните с дръжки, пересто наделени и с Прочети повече