Невен – Calendula officinalis L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. У нас се отглежда като украсно растение. Отечеството му е Средиземноморието. Описание. Едногодишно, светлозелено тревисто растение с просто или разклонено стъбло, окосмено, високо до 50 см и с вретеновиден корен. Листата по краищата са ресничести, последователни, долните са по-едри, с дръжки, продълговато обратно яйцевидни, а горните – ланцетни, приседнали. Цветните кошнички са разположени Прочети повече

Нар – Punica granatum L.

Сем. Нарови – Punicaceae ; Lythraceae Разпространение. Култивира се из градините в по-топлите части на страната. Отечеството му е Югозападна Азия. Описание. Храст или дръвче, стигащо на височина до 5 м. Листата са срещуположни, лъскави, кожести, продълговато елиптични, целокрайни. Цветовете са големи, огненочервени, излизащи от пазвите на горните листа, единични или събрани по 2 – 5 в кичури, с червеникава Прочети повече