Мораво рогче, главница, намел, рогалка – Claviceps purpurea Tulasne

Сем. Мораворогчеви – Clavicipitaceae Разпространение. По класовете на ръжта в ръжените посеви. Описание. Моравото рогче е паразитна гъба по ръжта и по някои други културни и диви житни растения. При заразяване на плодниците на ръжените цветове вместо зърна по класовете се развиват роговидни твърди образувания, дълги 1 – 3 см и обагрени черновиолетово, често и с белезникав налеп. Тези рогчета, Прочети повече