Бяло подъбиче, бяла горчивка, бяла трева, мясълив бурен – Teucrium polium L.

Сем. Устноцветни – Labiatae Разпространение. По сухите тревисти и каменливи припечни места из цяла България, но масово само в по-топлите и райони. Описание. Многогодишно тревисто растение с лежащо или възходящо бяло вълнесто наплъстено четириръбесто стъбло, високо до 30 см. Листата са линейни, със закръглени зъбчета и подвити ръбове, също бяло вълнесто наплъстени. Цветовете са дребни, бели или кремави, по-рядко червеникави, Прочети повече