Кърпикожух, мразовец, есенен минзухар, качунка, пъди овчар – Colchicum automnale L.

Сем. Кремови – Liliaceae ; Colchicaceae Разпространение. Из ливадите, поляните, пасищата и храсталаците в предпланинския и планинския пояс, навсякъде из България. Описание. Многогодишно тревисто растение с яйцевидна грудко-луковица, обвита с тънка жилава кафява ципа. Цветовете се развиват през есента. Те са светлорозови или розово-лилави, рядко бели, с 6-делен околоцветник, сраснал в основата в дълга бледа тръбица. Листата се развиват през Прочети повече