Сладка папрат, навалник, райково коренче, сладун – Polypodium vulgare L.

Сем. Многоножкови – Polypodiaceae Разпространение. По влажни и сенчести скали из цялата страна. Описание. Многогодишна, висока до 40 см папрат с хоризонтално пълзящо кафяво коренище, покрито с кафяви люспи. Листата излизат в две редици от горната повърхност на коренището. Те са с жълтеникава или зелена дръжка, а петурите им са пересто нарязани почти до средната жилка. Спорангиите са събрани в Прочети повече

Мъжка папрат, противоглистна папрат – Nephrodium filix – mas (L). Rich. или Dryopteris filix-mas

Сем. Многоножкови – Polypodiaceae Разпространение. Разте из влажните и сенчести места в горите до 1800 м надм височина във всички наши планини. Описание. Многогодишна папрат с дебело, косо коренище, от предната част на което се развиват едри двойно перести, отгоре тъмнозелени, а отдолу – светлозелени и с редки косми листа, дълги 30 – 140 см. Листната дръжка е жълтеникава, в Прочети повече

Волски език, еленов език – Phyllitis scolopendrium (L.) ; Asplenium scolopendrium (L.) Neum. (Scolo pendrium vulgare Sm.)

Сем. Многоножкови – Polypodiaceae ; Aspleniaceae Разпространение. Из сенчестите и влажните гори и на каменисти и скалисти места в планинската част на България. Описание. Многогодишна папрат с дълги 15 – 40 см линейно езиковидни тъмнозелени кожести и лъскави листа със сърцевидна основа и леко вълновидни цели краища, излизащи на снопчета или почти розетковидно от върха на късо подземно коренище. Върху Прочети повече