Мехунка, добриче, лазарово цвете, цървеница, червени бобонки, червено биле, горчливи пиперки – Physalis alkekengi L.

Сем. Картофови – Solanaceae Разпространение. Из сенчестите храсталаци и редките гори, край синорите и лозята, предимно в по-топлите райони на страната. Описание. Многогодишните тревисто растение с изправено, разклонено, високо до 60 см стъбло и с разклонено коренище. Горните листа са срещуположни, едро и неравномерно назъбени или целокрайни, яйцевидни, слабо окосмени. Цветовете са едри, зеленикавобели, разположени поединично в пазвите на горните Прочети повече