Метличина обикновена, синчец, горка – Centaurea cyanus L.

Сем. Сложноцветни – Compositae Разпространение. Из посевите като плевел и по буренливите места в цялата страна. Описание. Едногодишно тревисто растение с разклонено, слабо белезникаво паяжинесто окосмено стъбло, високо до 1 м. Листата са дребни, приосновните лировидно изрязани или цели, подобни на стълбовете, линейно ланцетни, окосмени, от което изглеждат сивобели. Цветовете са тъмнонебесносини, събрани в 1 съцветие кошничка, крайните по-едри, фуниевидни, Прочети повече