Офика, самодивско дърво, калина, меко дърво – Sorbus aucuparia L.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Расте предимно в гористите планински местности из цяла България. Описание. Висок храст или дърво, високо 3 – 16 (20) м, със сивозеленикава и гладка кора. Листата са текоперести, с 9 – 17 приседнали продълговато елиптични, напилени листчета. Отгоре са тъмнозелени, а отдолу – сивозелени. Младите листа и пъпките са окосмени. През есента листата почервеняват. Цветовете Прочети повече