Медуница лечебна, меча пита, маремичи, проклетийски бурен – Pulmonaria officinalis L.

Сем. Грапаволистни – Borraginaceae Разпространение. Из храсталаците и широколистните гори в предпланинските и планинските райони на цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 30 см, покрито с разперени четинки и жлезисти власинки стъбло и с разклонено коренище. Приосновните листа са по-големи, целокрайни, сърцевидно яйцевидни до яйцевидни, заострени, с дълги дръжки,грапаво влакнести, често с петна. Стъбловите листа са по-дребни, Прочети повече