Маточина, лимонче, маторка пчелинък – Melissa officinalis L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Расте из редките гори, храсталаците покрай градините, оградите и дворовете в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с четири ръбесто разклонено стъбло, покрито с редки власинки, високо 30 – 80 см и с добре развито коренище. Листата са срещуположни, яйцевидни, тъпо назъбени, тъмнозелени и голи отгоре, а отдолу светлозелени и жлезисто окосмени. Цветовете Прочети повече