Божур червен, арапче, жабурка, марьон корен – Paeonia peregrina Mill. (P. decora G Anders.)

Сем. Божурови – Paeoniaceae Разпространение. Расте в храсталаците, сухите каменливи места, редките гори и поляните до 1000 м надм. височина в цяла Северна България, включително Предбалкана, по черноморското крайбрежие, в Югозападна България, в Тунджанската хълмиста равнина, Източни и Средни Родопи. Описание. Многогодишно тревисто растение със сочно, разклонено стъбло, високо до 1 Ом. Има късо коренище, от което излизат вретеновидно надебелени Прочети повече