Подбел, марта – Tussilago farfara L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. По влажните ронливи места – изкопи, насипи, песъчливо – глинести брегове на потоци и реки в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, паяжинесто окосмено стъбло, високо до 20 см, покрито с червеникави люспи, със силно разклонено пълзящо коренище. Стъблото се развива рано напролет преди листата и носи на върха си сравнително Прочети повече