Брош, броч, гаранца, марена , бояджийски брош – Rubia tinctorum L.

Сем. Брошови – Rubiaceae Разпространение. Из храсталаците, край сградите и из дворовете, предимно в Източна и Южна България, като рудерално. Описание. Многогодишно тревисто растение с дебело до 1 см кафявочервено пълзящо коренище с многобройни коренчета и лежащо или катерещо се четириръбесто, грапаво стъбло, стигаща дължина до 1,5 м. Листата са разположени по 4 – 6 в прешлени и са ланцетни Прочети повече