Пипериче водно, маясълче, воден пипер, лютивче – Polygonum hydropiper L. [Persicaria hydropiper (L.) Opiz.]

Сем. Лападови – Polygonaceae Разпространение. По влажни и мочурливи песъчливи места край бреговете на потоци и реки, езера, блата, язовири, канавки, вади, канали, а също като плевел из окопните култури, в зеленчуковите и овощните градини. Описание. Едногодишно тревисто растение с изправени или възходящи стъбла, които се вкореняват по възлите, високи 30 – 100 см. Те са тънки, голи, зелени или Прочети повече