Летен дъб, белика, бяла граница, лютак, лъжик – Quercus robur L.

Зимен дъб, зимно меше – Quercus sessiliflora Salisb. Сем. Букови – Fagaceae Разпространение. Летният дъб се среща на групи или единично предимно в низините. Зимният дъб расте в предпланинския и планинския пояс на цяла България до 1500 м надм. височина. Описание. Високи дървета с широка, сбита, а при свободно растящите разперена корона. Летният дъб има голи, гладки, кафявозелени или синкавозелени Прочети повече