Луличка обикновена, залистниче, коминче, рибьовче – Linaria vulgaris (L.) Mill.

Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae ; Plantaginaceae Разпространение. Расте край пътищата, в орниците и тревистите места навсякъде из равнинните и предпланинските райони на България. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, просто или разклонено стъбло, високо 20 – 60 см. Листата са последователни, без дръжки, линейно ланцетни, с подвити краища. Цветовете са жълти, с оранжево обагрена отгоре долна устна и с жлезистовлакнести Прочети повече