Чобанка, лопуш, репух – Petasites officinalis Monch. [P. hybridis (L.) Gartn.]

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. По влажните и каменливи места край потоците и реките главно в предпланинския пояс, навсякъде из България. Описание. Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище и с високи до 50 см, дебели, безлистни, бели или червеникави, паяжинесто вълнести цветоносни стъбла, които се развиват рано напролет, преди появяването на листата. Последните са много големи, бъбрековидни или Прочети повече

Репей, лопуш, чичек, бутрак – Arctium lappa L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Расте из храсталаците, горите и пожарищата, а също по буренливите места около и в селищата в цялата страна. Описание. Двугодишно тревисто растение с дълъг, слаб разклонен месест корен, сивокафяв отвън, а отвътре бял и с висок 60 – 150 см стъбло, което е ребристо, червеникаво, силно разклонено в горната част. Долните листа са Прочети повече