Лечение на кръвотворната система

Желязо недоимъчно малокръвие, малокръвие (Chloranaemia) Rp. Hb. Verbenae (ст. върбинка) Hb. Bursae pastoris (ст. овчарска торбичка) Hb. Taraxaci (ст. глухарче) Rad. Cichorii (кор. синя жлъчка) Hb. Fumariae (ст. росопас) Hb. Centaurii min. (ст. червен кантарион) Fol. Juglandis (лис. орех) по 25 г Hb. Hyperici (ст. жълт кантарион) 60 г Rhiz. Geranii sang. (коренщ. кръвен здравец) 100 г M. f. species! Прочети повече