Ружа лечебна, бяла ружа, бял слез – Althaea officinalis L.

Сем. Слезови – Malvaceae Разпространение. Из влажните места край реките и блатата, в крайречните храсталаци навсякъде из България. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, окосмено и кухо стъбло, високо до 1,5 м, и с късо многоглаво коренище, продължаващо в дебел месест, разклонен корен, отвън сивожълт, с дълги дръжки, като долните са петделни, а горните – триделни, едро назъбени. През първата Прочети повече

Бял равнец, гущерка, пачи пера, посечена трева, хайдушка трева – Achillea millefolium L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Из ливадите и храсталаците, по сухите тревисти места, край пътищата, посевите и в залежите, навсякъде из страната. Описание. Многогодишно тревисто растение с право окосмено стъбло, високо до 70 см, и пълзящо коренище. Листата са последователни, двойно и твойно перести, с линейни делчета, долните с дръжки, горните приседнали, меко окосмени. Кошничките дребни, многобройни, събрани Прочети повече

Босилек – Ocimum basilicum L.

Сем. Устноцветни – Labiatae Разпространение. Култивира се като градинско растение в цялата страна, но главно в южните части. Като диворастящо се среща в субтропичните и тропичните райони на Азия и Африка. Описание. Едногодишно тревисто растение с голо четириръбесто разклонено стъбло, което стига до 20 – 40 (60) см височина. Листата са срещуположни, жълтозелени, с дълги дръжки, яйцевидни, заострени, с редки Прочети повече

Блян, попадийка, бленика буника – Hyoscyamus niger L.

Сем. Картофови – Solanaceae Разпространение. По буренливите места и край пътищата из цялата страна. Описание. Едно или две до многогодишно, лепкаво и неприятно миришещо тревисто растение с меко окосмено, разклонено стъбло, високо до 80 см. Листата му са пересто нарязани, отгоре тъмнозелени, отдолу по-светли. При основните са с дълги дръжки и розетковидно разположени, увяхващи през време на цъфтежа. Стъбловите са Прочети повече

Блатен тъжник, брестолистно отвратниче – Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (Spirea ulmaria L.)

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Край изворите и потоците, по замочурените ливади и тресавищата във всички наши планини. Описание. Многогодишно тревисто растение, високо до 1,5 м, с неразклонено или разклонено само в горната си част облистено стъбло и с пълзящо коренище. Листата му са перести, с 1 – 5 чифта различно големи двойно назъбени листчета, най-горното от които е длановидно Прочети повече