Киселец, лападец – Rumex acetosa L.

Сем. Лападови – Polygonaceae Разпространение. Из по-влажните предпланински и планински ливади в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с право набраздено зелено стъбло, високо до 1 м. Листата са месести, целокрайни, стреловидни или копиевидни, долните с дълги дръжки, а горните с къси дръжки или приседнали, обхващащи стъблото. Цветовете са еднополови, зеленикави, събрани на върха на стъблото в редки метлици. Плодът Прочети повече