Лавровишня, зеленика, лаврова вишня, лаврова череша – Laurocerasus officinalis Roem. (Prunus laurocerasus L.)

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Из сенчестите букови гори в Средна Стара планина и Странджа. Описание. Вечнозелен храст или малко дръвче, 1 – 3 (6) м високо, с продълговато елиптични, кожести и последователни листа. Цветовете са бели, събрани в изправени гроздовини съцветия в пазвите на листата с 5-листно венче и многобройни тичинки. Плодовете са черни, закръглено яйцевидни, костилкови. Използваема част. Прочети повече