Чер синап – Brassica nigra (L.) Koch. (Sinapsis nigra L.)

Сем. Кръстоцветни – Cruciferae ; Brassicaceae Разпространение. Расте из буренливите и необработваемите места, в орниците и нивите, край пътищата и другаде, а в някои части на страната се отглежда. Описание. Едногодишно тревисто растение с право, разклонено на върха и високо до 1,5 м стъбло. Коренът е вретеновиден, слабо разклонен. Долните листа са с дълги дръжки, лировидни, с 2 – 4 Прочети повече

Хрян – Armoracia rusticana (Lam.) P. Gaertn., B. Meyer et Schreb. (Cochlearia armoracia L.)

Сем. Кръстоцветни – Cruciferae ; Brassicaceae Разпространение. Отглежда се като лечебно растение и за подправка, но някъде се среща подивяло край огради и градини. Описание. Многогодишно тревисто растение с мощно развито месесто, разклонено бяло коренище и с разклонено, високо 40 – 100 (125) см стъбло. Листата са големи, лъскави, тъмнозелени, приосновните яйцевидни, често пересто наделени, на дълги до 30 см Прочети повече

Овчарска торбичка – Capsella burs a-pastoris (L.) Medic.

Сем. Кръстоцветни – Cruciferae ; Brassicaceae Разпространение. Среща се край пътищата и сградите, из запустелите места, пасищата и ливадите, в цялата страна до 2000 м надм. височина. Описание. Едногодишно или двугодишно тревисто растение с просто или разклонено стъбло, високо 5 до 60 см и с тънък вретеновиден корен. Приосновните листа са продълговати, обратноланцетни, с дръжка, цели или врязани до пересто Прочети повече

Мокреш, друмиче, пореч, поточарка, кресон, тученица – Nasturtium officinalе R. Br.

Сем. Кръстоцветни – Cruciferae ; Brassicaceae Разпространение. Край извори, потоци, реки, изкуствени и естествени езера и по крайбрежието, в цялата страна докъм 1500 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение със стелещо се и вкореняващо се във възлите стъбло, но в горната част възходящо до изправено, високо 10 – 60 см. Листата са текоперести, голи. Цветовете са бели, разположени на Прочети повече