Касия теснолистна – Cassia angustifolia ; Касия остролистна – Cassia acutifolia Del.

Сем. Бобови – Leguminosae Разпространение. Из пустинните и полупустинните райони на Африка и Южна Арабия. Описание. Полухрасти и храсти, високи до 1 м. Листата са чифтоперести с целокрайни, тясно ланцетни листчета. Цветовете са чифтоперести с целокрайни, тясно ланцетни листчета. Цветовете са неправилни, жълти и са събрани в пазвени грозовидни съцветия. Плодът е боб, кожест и сух, с голям брой плоски Прочети повече