Иглика, агличе, игличина – Primula officinalis Jacq.

Сем. Игликови – Primulaceae Разпространение. Из горите, храсталаците и поляните в предпланинския и планинския пояс на цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение, високо 15 – 30 см, с късо неразклонено коренище и многобройни тънки шнуровидни корени. Листата са събрани в приземна розетка, продълговато яйцевидни, тъпо назъбени, изведнъж стеснени в крилати дръжки. От средата на розетката излиза едно (или повече) цветоносно Прочети повече