Зърнастец елшовиден, дива боя – Rhamnus frangula L. (Frangula alnus Mill.)

Сем. Зърнастецови – Rhamnaceae Разпространение. Нарядко, но из цялата страна по заливните низини и край реките, а по влажните места в планинските райони се изкачва до 1000 м надм. височина. Описание. Храст, висок до 3м, или малко дръвче, високо до 6 – 7 м. Кората на младите клонки е канеленочервена до червено-кафява, а на старите – тъмносива до почти черна. Прочети повече

Зокум, лян, олеандър – Nerium oleander L.

Сем. Тойнови – Apocynaceae Разпространение. В България се отглежда като украсно растение. Отечеството му е Средиземноморието. Описание. Вечнозелен храст или неголямо дърво, стигащо на височина до 4 м. Листата са сивозелени, продълговато ланцетни, кожести, разположени срещуположно. Цветовете са розови, по-рядко бели, червени или жълти, събрани на върха на стъблото в полусенници. Използваема част. Листата, а по-рядко корените или семената. Листата Прочети повече

Змийско мляко, брадавично цвете, жълтениче, лишейче, росопас, пръшивец – Chelidonium majus L.

Сем. Макови – Papaveraceae Разпространение. По влажните и сенчести каменливи места, из храсталаците и разредените гори, често като рудерално по стари зидове и край горите. Не се среща само по черноморското крайбрежие, в Струмската долина и в Тунджанската хълмиста равнина. Описание. Многогодишно тревисто растение, съдържащо гъст оранжев млечен сок. Стъблото тъпо надлъжно наребрено, разклонено, високо 30 – 50 (100) см. Прочети повече

Змийска хурка, змийска пченка, змийски лапад, змийско грозде, устреличе – Arum maculatum

Сем. Змиярникови – Araceae Разпространение. Из влажните сенчести широколистни гори и храсталаци, главно в планинските райони на страната, до 1800 м надм. височина. Описание. Многогодишно високо 15 – 40 см тревисто растение с малко грудковидно коренище. Листата са с едра стреловидна или копиевидна петура, често с кафяви петна и с дълги дръжки, разширени в основата във вид на влагалище. Цветовете Прочети повече

Зимзелен, самодивско цвете, фотофор, влачи градина – Vinca minor L.

Сем. Тойнови – Apocynaceae Разпространение. Отглежда се като градинско растение навсякъде у нас, а се намира и като подивяло. Описание. Многогодишно тревисто вечнозелено растение с лежащи стерилни стъбла и изправени цветоносни стръкове. Листата са срещуположни, елиптични, кожести, целокрайни, с къси дръжки. Цветовете са сини, единични, с къси дръжки, излизащи от пазвите на листата, с 5-листна чашка, 5-листно сраснало в тръбица Прочети повече

Заря, селим – Levisticum officinale Koch.

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. У нас се култивира като лекарствено растение. Отечеството му е Западна Азия. Описание. Многогодишно тревисто растение с голо, кухо, надлъжно набраздено, високо до 2 м стъбло. Коренът е кафяво – жълт, месест, вретеновиден. Листата са сложно перести с широко ромбични, дълбоко назъбени дялове, с лъскава повърхност. Цветовете са бледожълти, събрани в сложни сенници, Прочети повече

Зайча сянка, аспарагус, вилина метла, самодивска метла – Asparagus officinalis L.

Сем. Кремови – Liliaceae ; Asparagaceae Разпространение. Из тревистите места и храсталаците докъм 1000 м надм. височина в цялата страна, но рядко. Описание. Многогодишно тревисто растение с многобройни тънки, изправени, във връхната част разклонени стъбла, които достигат 40 – 150 см височина. Коренището е месесто, хоризонтално, слабо разклонено. Листата са във вид на дребни люспи, от чиито пазви се развиват Прочети повече