Зимзелен, самодивско цвете, фотофор, влачи градина – Vinca minor L.

Сем. Тойнови – Apocynaceae Разпространение. Отглежда се като градинско растение навсякъде у нас, а се намира и като подивяло. Описание. Многогодишно тревисто вечнозелено растение с лежащи стерилни стъбла и изправени цветоносни стръкове. Листата са срещуположни, елиптични, кожести, целокрайни, с къси дръжки. Цветовете са сини, единични, с къси дръжки, излизащи от пазвите на листата, с 5-листна чашка, 5-листно сраснало в тръбица Прочети повече