Червен кантарион, трескавиче – Erythraea Centaurium Pers. (Centaurium umbellatum Gilib.)

Сем. Тинтявови – Gentianaceae Разпространение. Расте по сухите тревисти и каменливи места, из ливадите и храсталаците навсякъде в България. Описание. Едногодишно или двугодишно тревисто растение с голо четириръбесто стъбло, на върха разклонено, високо 15 – 30 см. Коренът е тънък. Приосновните листа образуват розетка. Те са обратнояйцевидни, стеснени към основата си, с 5 жилки. Стъбловите листа са срещуположни, целокрайни, елиптично Прочети повече

Сминдух, тилчиц – Trigonella foenum – graesum L.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Засявано растение в цялата страна, главно в Северна България. Произхожда от Западна Азия. Описание. Едногодишно тревисто растение с право стъбло, високо до 1 м. Листата са тройни, с прилистници, сраснали с листната дръжка. Цветовете са жълти или бледожълти, приседнали в пазвите на горните листа. Чашката е 5-делна, венчето с тъпа ладийка. Плодът е Прочети повече