Горска ягода, звоници, пламеница, планици, плюскавица, планушка – Fragaria vesca L.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Из горите, горските поляни и храсталаци докъм 2000 м надм. височина в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение, с късо кафяво коренище и с високо 5 – 20 см право, окосмено, почти безлистно стъбло, завършващо с малоцветно щитовидно съцветие, а освен това с дълги дръжки и триделни, отгоре тъмнозелени, с редки прилегнали власинки, отдолу синкавозелени, Прочети повече