Жен-шен – Panax ginseng C. A. Mey

Сем. Бръшлянови – Araliaceae Разпространение. Североизточен Китай, Корея и Съветския Далечен изток. У нас се правят опити за отглеждането му главно в Самоковско. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, високо до 70 см тънко стъбло, само в горната част с прешлен от 2 – 5 длановидно разделени листа, на дълги дръжки. Коренът е месест, продълговато цилиндричен и обикновено с 2 Прочети повече

Жълта тинтява, горчивка, горчив корен, жълта линцура – Gentiana lutea L.

Сем. Тинтявови – Gentianaceae Разпространение. Из сенчестите каменливи поляни в съседство с горната граница на гората в Средна Стара планина, Витоша, Рила, Пирин, Средни Родопи. Поради безразборното събиране растението е силно намаляло. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, цилиндрично стъбло, високо докъм 1 м и дълго до 1 м многоглаво месесто коренище, което отвън е кафяво, а отвътре – жълтеникаво. Прочети повече

Жълто прозориче, жълта тлъстига, лютива тлъстига горчив, дебелец, кози цицки – Sedum acre L.

Сем. Дебелецови – Crassulaceae Разпространение. По сухите каменисти и скалисти места във всички планински райони на страната докъм 1000 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение със сочни, разклонени туфесто още от основата, високи 5 – 10 (15) см стъбла. Листата са сочни, месести, овални, без дръжки, прилегнали към стъблото. Цветовете са жълти, разположени в неправилни съцветия в горната част Прочети повече

Жълта комунига, едър звездел, жълто биле, медовен трилистник – Melilotus officinalis (L.) Lam.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. По влажните тревисти места, из обработваемите земи, стърнищата, залежите и край пътищата из цялата страна докъм 1000 м надм. височина като рудерално и плевелно растение. Описание. Двугодишно тревисто растение с разклонено стъбло, високо 0,40 – 1 (2) м. Листата са последователни, триделни с елиптични, назъбени по ръба листчета, с дълги дръжки и целокрайни Прочети повече

Жълта акация, жълт салкъм, златен дъжд – Laburnum anagyroides Medic.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Отглежда се като украсно растение. Описание. Храст или малко дърво, стигащо на височина докъм 7 м. Листата са тройни, без прилисници. Цветовете са жълти, събрани във висящи гроздовидни съцветия. Плодът е тъмно-кафяв сплеснат боб, който съдържа до 8 семена. Цъфти през май – юни. Използваема част. Семената. Събират се бобовете, докато още не Прочети повече

Жълт смил, смин, старо цвете, сухо цвете – Helichrysum arenarium L. D.C. ( Gnaphalium arenarium L.)

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. По черноморското крайбрежие – Варненско, Авренското плато, край Камчия, между Бургас и Несебър и др., в Провадийско, Шуменско и др. в Югоизточна България, а също в Кюстендилско на сухи песъчливи, каменисти и затревени места. Описание. Многогодишно сребристосиво окосмено тревисто растение с право или възходящо, високо 10 – 40 см стъбло и черно вдървеняло Прочети повече

Жълт кантарион, звъника, порезниче, калъчово, кърски чай, сечено биле, твърдокуп, шуплек, плешница, яневички, яньовче – Hypericum perforatum L.

Сем. Звъникови – Hypericaceae Разпространение. По сухи и светли тревисти места, храсталаци и редки гори, а също из залежи и неорани ниви в цялата страна докъм 2000 м надм. височина. Описание. Многогодишно коренищно тревисто растение с право, кръгло или двуръбо голо, на върха разклонено стъбло, стигащо на височина до 1 м. Листата са срещоположни, приседнали линейно елиптични до яйцевидни, целокрайни, Прочети повече

Жаблек, конски ребра, диво салкъмче – Galega officinalis L.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Нарядко из цялата страна по влажните места – в изкопи, край каналите и по речните брегове, край сенчестите гори. Описание. Многогодишно голо тревисто растение с разклонено, високо до 1 м набраздено стъбло. Листата са прилистници, текоперести, 11 – 21 линейно елиптични листчета, които завършват на върха с късо осилче. Цветовете са синкаволилави, рядко Прочети повече