Жаблек, конски ребра, диво салкъмче – Galega officinalis L.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Нарядко из цялата страна по влажните места – в изкопи, край каналите и по речните брегове, край сенчестите гори. Описание. Многогодишно голо тревисто растение с разклонено, високо до 1 м набраздено стъбло. Листата са прилистници, текоперести, 11 – 21 линейно елиптични листчета, които завършват на върха с късо осилче. Цветовете са синкаволилави, рядко Прочети повече