Евкалипт кълбестоплоден – Eucalyptus globulus Labill.

Сем. Миртови – Myrtaceae Разпространение. Култивирано във всички области със субтропичен климат. Отечеството му е Австралия и остров Тасмания. Описание. Вечнозелено дърво, стигащо на височина до 70 м. Младите клонки са четириръбести и както листата, са покрити със синкавозелен восъчен налеп. Листата на младите растения и по издънките са приседнали, срещуположни, а на старите дървета – ланцетни, последователни, с къси Прочети повече

Ефедра – Ephedra distachya L. [E. vulgaris (L.) Rich]

Сем. Ефедрови – Ephedraceae Разпространение. Рядко растение по скалистите и каменистите места на черноморското крайбрежие – Балчишко, Варненско, между Айтос и Бургас, по варовитите скали около Михайловград и Белоградчик, по склоновете на Родопите ( над Асеновград), край р.Велека в Странджа. Описание. Малко храстче със силно разклонени изправени и прешленести стъбла, високо до 50 см. Листата са 2 – 4, ципести, Прочети повече