Бял имел, клейник, кукувича плюнка, скребър, емелика – Viscum album L.

Сем. Имелови – Loranthaceae Разпространение. По клоните на овощните и на други широколистни и иглолистни дървета най-често в Източна България, в другите райони по-рядко. Описание. Малко, полупаразитно вечнозелено храстче с почти сферична коронка, което се прикрепва към клоните на дърветата посредством кореноподобни образувания. Стъблото е голо, виловидно разклонено, както и клонките, членесто, високо до 50 см. Листата са бледозелени, кожести, Прочети повече