Жълта комунига, едър звездел, жълто биле, медовен трилистник – Melilotus officinalis (L.) Lam.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. По влажните тревисти места, из обработваемите земи, стърнищата, залежите и край пътищата из цялата страна докъм 1000 м надм. височина като рудерално и плевелно растение. Описание. Двугодишно тревисто растение с разклонено стъбло, високо 0,40 – 1 (2) м. Листата са последователни, триделни с елиптични, назъбени по ръба листчета, с дълги дръжки и целокрайни Прочети повече