Дъбови шикалки, къркълешки – Gallae turcicae

Разпространение. По младите клонки и листа на дъба. Описание. Дъбовите шикалки представляват патологични нарасти върху младите клонки и листа на дъба (Quercus lusianica Lam. var. infectoria D. C.) от сем. Букови – Fagaceae, които растението образува в резултат на снасянето на яйца от шикалкотворката (Cynips gallae turcicae H.) от семейството Cynipidiae. С течение на времето тъканта около снесеното яйце се Прочети повече

Дяволска уста, домашна коприва, поималка, наметливо биле – Leonurus cardiaca L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. По тревистите и буренливите места и край пътищата из цяла България. Описание. Многогодишно, високо до 120 см тревисто растение с четириръбесто, често червеновиолетово кухо стъбло, покрито с власинки. Листата са срещуположни, длановидно нарязани, долните 3 – 7-делни, едро назъбени, горните – 3-делни до цели, отгоре по-тъмни, отдолу светлозелени. Цветовете са светлочервени, разположени по Прочети повече

Дива тиква, черен скребър – Bryonia alba L.

Сем. Тиквови – Cucurbitaceae Разпространение. Из храсталаците край реките, по оградите край селищата из цялата страна докъм 1000 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение с увивно, дълго до 4 м стъбло, снабдено с мустачки и с едър, месест, реповидно задебелен корен, който отвън е жълтеникав, а отвътре – бял. Листата са последователни, дълбоко длановидно врязани и едро назъбени, 5-делни, Прочети повече

Дюля – Cydonia vulgaris Pers. ; Cydonia oblonga

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Отглежда се навсякъде у нас. Някъде подивява. Отечеството и е Западна Азия. Описание. Силно разклонено овощно дърво, стигащо на височина до 5 м. Листата са яйцевидни, целокрайни, с къса дръжка, от долната страна сивобяло наплъстени, а отгоре тъмнозелени. Цветовете единични, едри, бледорозови, с 5-листна чашка, 5-листно венче, многобройни тичинки и долен 5-гнезден яйчник, обхванат от Прочети повече

Дрян – Cornus mas L.

Сем. Дрянови – Cornaceae Разпространение. По сухите каменливи склонове и редките гори в предпланинските райони на страната до 1500 м. надм. височина. Описание. Ниско дърво или храст с кафенозеленикави клони. Листата са срещуположни, яйцевидни, заострени, целокрайни. Цветовете са жълти, събрани в сенниковидни съцветия, с 4-листна чашка , 4-листно венче и 4 тичинки. Плодовете са червени, продълговати, месести, с цилиндрична костилка Прочети повече

Драка, чилия – Paliurus spina-christi Mill. (P. aculeatus Lam.)

Сем. Зърнастецови – Rhamnaceae Разпространение. По сухите тревисти и каменливи места в храсталаците и из горските поляни, в по-топлите части на страната. Описание. Силно бодлив храст, стигащ на височина до 3 м. Листата са последователни, елиптични до яйцевидни, лъскави, а прилистниците са превърнати в твърди, закривени шипове. Цветовете са жълтозелени , двуполови, с 5-делна чашка, 5-листно венче, 5 тичинки и Прочети повече