Водна детелина, богородична лъжичка, воден трилистник, горчивче, горчива детелина – Menyanthes trifoliata L.

Сем. Тинтявови – Gentianaceae ; Menyanthaceae Разпространение. По-масово из заблатените места и торфищата в Западните и Средните Родопи, Рила, Южен Пирин и сред някои от блатата във високите котловини полета в Югозападна България (Самоковско, Станкедимитровско). Описание. Многогодишно тревисто растение с дебело и дълго пълзящо членесто коренище, в горната част възходящо. Листата са месести, триделни, с обратно яйцевидни дялове и с Прочети повече