Лазаркиня същинска, бодисора, ароматна лазаркиня – Asperula odorata ; Galium odoratum

Сем. Брошови – Rubiaceae Разпространение. Из сенчестите гори (главно в буковите) във всички планински райони на страната. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, неразклонено, четириръбесто, прешленесто стъбло, високо до 30 см, и с пълзящо коренище. Листата са тясно елиптично ланцетни до ланцетни, разположени в прешлени по 6 – 8, като от долната страна са окосмени заедно със стъблото около прешлена. Прочети повече